Ett novellomslags ursprung

Många har varit nyfikna på hur processen bakom våra omslag ser ut. Även om vi använder en mall (framtagen efter koncept av Filip Rensfelt/ Finntorp Grafisk Form) i grunden, för att ge alla omslag ett sammanhållande och tydligt uttryck, har varje novell sitt eget individuella omslag. Vår formgivare Victoria Widmark berättar nedan om processen bakom omslaget till Andreas Blombergs novell Ursprung 357.

Före: Några bilder från vår bildbyrå Shutterstock och en egenritad siluett av Stockholm verkade som en lovande början.

omslagsprocess01

Skisser: Sex variationer på samma tema togs fram, med utgångspunkt i begreppen ”stad” och ”minnen”. Så här såg tre av skisserna ut.

omslagsprocess02

Slutjusteringar: Skissbilden återskapades och finjusterades med högupplösta originalbilder. Med hjälp av filtereffekter inverterades siluetten och den kvadratiska bakgrunden fick retuscheras så att den passade in i omslagets format, innan bilden lades in i MIX omslagsmall.

omslagsprocess03

Så här blev det färdiga resultatet:

9789187671234